Ακούστε τις ομιλίες του Συνεδρίου

Έναρξη και 1η συνεδρία – συντονισμός: Νίκος Παρασκευόπουλος

 • Φανή Γιαννούση, Λαός, πλήθος, κοινό. Όψεις του νεωτερικού υποκείμενου στον ύστερο 19ο αιώνα
 • Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Λαός ή πλήθος; Όταν η ονοματολογία δεν έχει μόνον φιλολογικό ενδιαφέρον

 


2η Συνεδρία – συντονισμός: Νίκος Δεμερτζής

 • Χρήστος Λυριντζής, Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές επιπτώσεις: Όψεις του λαϊκισμού στην Ελλάδα
 • Γιάννης Μπαλαμπανίδης & Κατερίνα Λαμπρινού, Η Ελλάδα της κρίσης: λαϊκισμοί χωρίς ηγεμονία
 • Γιάννης Σταυρακάκης, Λαός και λαϊκιστικός λόγος στη σκιά της ευρωπαϊκής κρίσης
 • Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Λαϊκισμός: Μεθοδολογικές χρήσεις και πολιτική διαχείριση μίας πολύσημης έννοιας 3η Συνεδρία – συντονισμός: Θεόδωρος Χατζηπαντελής

 • Ανδρέας Πανταζόπουλος, Λαϊκισμός και εθνικισμός
 • Βασιλική Γεωργιάδου, Εκδοχές του λαϊκιστικού φαινόμενου στην ευρωπαϊκή άκρα δεξιά
 • Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος, Εκσυγχρονισμός της ακροδεξιάς και τεχνοκρατικός λαϊκισμός

 

 

4η Συνεδρία – συντονισμός: Μιχάλης Σπουρδαλάκης

 • Νικόλας Σεβαστάκης, Ο λαϊκισμός ως παθολογία: Σκέψεις για τη διαμόρφωση του «εκσυγχρονιστικού αντι-λαϊκισμού»
 • Γιώργος Κατσαμπέκης, Αντιλαϊκισμός: ένας νέος «φόβος των μαζών» για τον 21ο αιώνα;
 • Θωμάς Σιώμος, Τηλελαϊκισμός, μεσολαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και δημοκρατία

 

Στρογγυλό Τραπέζι – συντονισμός: Γιώργος Πάσχος

 • Νίκος Μουζέλης
 • Νίκος Δεμερτζής
 • Μιχάλης Σπουρδαλάκης
 • Κώστας Σταμάτης

Additional information